क्याम्पस सभा २०७५क्याम्पस सभा २०७५ को छलफलका विषयहरु
१. क्याम्पसको शैक्षिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन  ।
२. क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण समितिको प्रतिवेदन ।
३. क्याम्पसको भावि कार्य योजना सम्वन्धमा ।
४.क्याम्पसको विधान संशोधन सम्वन्धमा
५. क्याम्पस व्यवस्थापन समिति सम्वन्धमा ।
६. विविध ।
कान्तिपुर क्याम्पस सभा २०७५ ले पारित गरेका निर्णयहरु
निर्णय नं. १. क्याम्पस प्रमुख श्री शैलेन्द्र कुईकेल ज्यूले क्याम्पस सभामा पेश गर्नु भएको क्याम्पसको शैक्षिक प्रतिवेदन र क्याम्पसको आय, व्याय, कोष तथा सम्पत्ति विवरण सहितको आ.व. २०६८÷६९ देखि २०७३÷७४ सम्मको आर्थिक प्रतिवेदन क्याम्पस सभाले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २. कान्तिपुर क्याम्पस भौतिक पूर्वाधार निर्माण समितिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मीप्रसाद खनालज्यूले क्याम्पस सभामा पेस गर्नु भएको क्याम्पस निर्माणका सम्बन्धमा श्रोतका विवरण र खर्चको विवरण सहितको प्रतिवेदन सभाले अनुमोदन ग¥यो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार श्रोतको विवरण सहित क्याम्पस निर्माणमा भएको खर्च क्याम्पसको मुल अभिलेखमा पूँजीकरण गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ३. कान्तिपुर क्याम्पस अनुसन्धान विभागका संयोजक श्री उत्तम निरौलाले पेश गर्नु भएको क्याम्पसको भावी योजना सम्वन्धि प्रतिवेदनमा छलफल भई उक्त प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रम, क्याम्पसले तत्कालिन वा दिर्घकालिन योजना बनाई कार्यन्वयनमा लैजान व्यवस्थापन समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ४. विधान संसोधन समितिका सदस्य श्री राजाराम पुडासैनीले पेश गर्नु भएको विधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सभाले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.५.
(क) कान्तिपुर क्याम्पस विधान २०४८ परिच्छेद ४ दफा ९.१ अनुसार मिति २०७५÷३÷१५ को व्यवस्थापन समितिको वैठकले निर्णय गरेअनुसार वर्तमान अध्यक्ष श्री मनमोहन भट्टराई ज्यूलाई नै पुनः अध्यक्षको रुपमा मनोनयन गर्ने प्रस्तावलाई क्याम्पस सभावाट अनुमोदन गरियो ।
(ख) अध्यक्षज्यूको राय अनुसार वर्तमान मौजुदा व्यवस्थापन समितिमा रिक्त भएको र रिक्त हुन जाने पदहरुमा पछि मनोनयन गर्ने गरि मौजूदा व्यवस्थापन समितिलाई अर्काे क्याम्पस सभा नभए सम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.६. विगत क्याम्पस सभाहरुले गरेका निर्णयहरु मध्ये कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको विषयहरु व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी व्यवस्थापन समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.७. क्याम्पस सभाले पारित गरेको प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको बैठकले कार्यान्वयनतर्पm लाने अख्तियारी प्रदानगर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.८. क्याम्पसमा रहेका साधनश्रोत परिचालन गरि आयआर्जन गर्ने र क्याम्पसको भोग अधिकारमा रहेको जग्गा, भवन, प्रयोग गराई नयाँकार्यक्रम संचालनगर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी व्यवस्थापन समितिलाई दिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.९. कान्तिपुर क्याम्पस सभाको आमन्त्रित सदस्यलाई क्याम्पस सभाको सदस्य हुनका लागि सदस्यता शुल्क रु २०,०००।— मा बाँकी रकम क्याम्पसमा बुझाउन तीन महिनाको समय प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.१०. क्याम्पस संचालनका लागि आवश्यक कार्यविधि व्यवस्थापन समितिले बनाई लागु गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं.११. विगतमा क्याम्पस संचालनमा व्यवस्थापन समिति र क्याम्पस प्रशासनले गरेका निर्णय र कार्यहरुलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।